Päästepalve 2017-2018 EESTI

Personaalne Päästepalve 2017-2018

Kõikvõimas Jumal,

Ma astun Su ette Jeesus Kristuse nimel.

Jeesus, ma usun, et sa oled Jumala poeg ja ainus tee Jumalani. Et sa surid ristil minu pattude nimel ning tõusid taas surnuist. Tunnistan, et mu elu Sinust lahus olles on olnud patune ( Roomlastele 3:23 ). Andesta mulle mu patud. Jeesus, ma usun, et Sa valasid oma hinnalist verd ristile minu õiguse nimel. Ma tänan Sind armastuse eest.

Jeesus, ma pöördun Sinu poole. Tervenda mu keha ja hinge. Tervenda mu keha, …tervenda mu elu. Tule mu südamesse. Täida mu hing. Muuda mind. Vorminda mind. Kasuta mind. Tervenda mind. Päästa mind. Muuda mu elu ning ära lase mul kunagi sama olla. Puhasta mind oma püha verega ning tee mind terviklikuks.

Jeesus – Sinus on mul igavene elu. see on igavene elu, et nad tunneksid Sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud ( Johannese 17:1-5 ). Luba mul end läbi Isa ja Püha Vaimu sügavuti tunda. Ilmuta mulle oma tahtmine vastavalt mu kutsele.

Taevane Isa, täida mind Püha Vaimuga ning risti mind Püha Vaimu ning tulega. Et ma võiks saada osa esimesest ülestõusmisest. ( Ilmutuse 20:5-6). Ma võtan vastu Su hinge ning vaimuanded, mis Püha Vaim oma tahte järgi mulle annab. Ma ihaldan vaimuandeid.

Jeesus. Anna mulle uus vaim, uus süda ja uus hing. Muuda mu elu, kui ma alistun Su taevasele kutsele. Ma alistun Su tahtele. Ma alistun, et võtta vastu vägi!

Jeesus on elus ning kuuleb mu palveid sel hetkel!

Ma annan end täielikult Sulle, Jeesus. Ma annan end täielikult Sulle, Püha Vaim.

Ma võtan vastu Su väe!

Ma võtan vastu Su salvimise!

Ma võtan vastu Püha Vaimu salvimise!

Jumala kohalolek täidab mu elu!

Ja nüüd ma kuulutan: „Kõikvõimas Jumal on minu Isa. Jeesus Kristus on minu Päästja. Püha Vaim on minu Trööstija ( Johannese 16:7-15 ).  Ma sünnin uuesti veest ja Vaimust  ( Johannese 3:5-6 ). Ma olen pärinud igavese elu. Ma olen nüüd osa Kristuse ihust ( Roomlastele 12:5 ).”

Kõikvõimsa Jeesuse ja Püha Nime ja igavese lepingu vere nimel (Heebrealastele 13:20-21),

Ma palvetan ja ülistan Sind,

Aamen

Share